Metody aborcji

Metody aborcji

Obecnie aborcji dokonuje się poprzez zastosowanie metody chirurgicznej lub farmakologicznej. Metoda chirurgiczna polega na próżniowym odessaniu zawartości jamy macicy.

Decyzja dotycząca wybory metody aborcji powinna być dostosowana do wieku ciąży, a także opinii pacjentki. Ważne jest, by lekarz poinformował kobietę o wszystkich możliwych powikłaniach poaborcyjnych. Istotną rolę odgrywa także wybór odpowiedniej metody antykoncepcyjnej, która zapobiegnie w przyszłości niechcianej ciąży.

Ostateczna decyzja o wykonaniu aborcji powinna należeć tylko i wyłącznie do kobiety. Ważne jest , by opinie otoczenia nie miały na to żadnego wpływu. Metoda farmakologiczna polega na przerwaniu ciąży jeszcze przed upływem dziewiątego tygodnia. W tym celu kobieta musi zażyć odpowiednie środki farmakologiczne.