Aborcja farmakologiczna

Aborcją farmakologiczną określa się zastosowanie tak zwanej pigułki aborcyjnej. Ten  rodzaj metody usuwania ciąży zapoczątkowany został już  w latach osiemdziesiątych.     Pigułkę aborcyjną stosuje się wyłącznie u kobiet będących na początkowym etapie ciąży ( do dziewiątego tygodnia).

Podane środki farmakologiczne zawierają w sobie  składnik , który prowadzi do uszkodzenia zarodka. Druga dawka leku  powoduje wywołanie skurczy macicy, które w efekcie przyczyniają się do wydalenia zarodka łącznie z wyściółką macicy.

W przypadku aż ponad dziewięćdziesięciu pięciu procent kobiet u, których w ten właśnie sposób przerwano ciąże nie wymaga interwencji chirurgicznej, ponieważ  dochodzi do całkowitej aborcji.   Przed  przeprowadzeniem aborcji farmakologicznej kobieta musi przeprowadzić badanie usg , które potwierdzi ciążę przy czym wykluczy ciążę pozamaciczną. Istotnym elementem w takim przypadku jest również oznaczenie grupy krwi.

U kobiety posiadających grupę krwi z czynnikiem RH(-) zastosowanie aborcji farmakologicznej może przyczynić się w przyszłości do wystąpienia niebezpiecznego konfliktu serologicznego. Aborcję farmakologiczną zawsze przeprowadza się pod nadzorem lekarskim.