Aborcja

Aborjcja to zamierzone poronienie. Proces ten poleg na przedwczesnym zakończeniu ciąży .   W tym cleu stosuje się działania lekarskie , które polegają na interwencji zewnętrznej. Celem aborcji jest wywołanie śmierci zarodka bądź płodu.

Wykonywanie tego rodzaju zabiegu jest regulowane prawnie ,  dlatego też aby aborcja była legalna w  danym kraju musi funkcjonować w nim ustawa do tego uprwniająca, a sam zabieg może być wykonany wyłącznie przez dyplomowanego lekarza.

Aborcja odróżnia się od poronienia tym, że poronienie występuje samoistnie do dwudziestego drugiego tygodnia ciąży.  W przypakdu, gdy  w wyniku samoistnego proonienia konieczne jest usunięcie obumrałego płodu lub resztek tkankowych , które zagrażają życiu kobiety.

Według statystyk aż około sześcćdziesięciu  procent ciąż kończy się samoistnym pornienieniem jeszcze zanim ciąża osiągnie koniec trzeciego trymestru.  W medycynie funkcjonuje określenie „aborcja menstrualna”, która dotyczy samoistnego poronienia , które miało miejsce jeszcze przed wystąpieniem opóźnionej miesiaczki.