Aborcja farmakologiczna

Aborcją farmakologiczną określa się zastosowanie tak zwanej pigułki aborcyjnej. Ten  rodzaj metody usuwania ciąży zapoczątkowany został już  w latach osiemdziesiątych.     Pigułkę aborcyjną stosuje się wyłącznie u kobiet będących na początkowym etapie ciąży ( do dziewiątego tygodnia).

Podane środki farmakologiczne zawierają w sobie  składnik , który prowadzi do uszkodzenia zarodka. Druga dawka leku  powoduje wywołanie skurczy macicy, które w efekcie przyczyniają się do wydalenia zarodka łącznie z wyściółką macicy.

W przypadku aż ponad dziewięćdziesięciu pięciu procent kobiet u, których w ten właśnie sposób przerwano ciąże nie wymaga interwencji chirurgicznej, ponieważ  dochodzi do całkowitej aborcji.   Przed  przeprowadzeniem aborcji farmakologicznej kobieta musi przeprowadzić badanie usg , które potwierdzi ciążę przy czym wykluczy ciążę pozamaciczną. Istotnym elementem w takim przypadku jest również oznaczenie grupy krwi.

U kobiety posiadających grupę krwi z czynnikiem RH(-) zastosowanie aborcji farmakologicznej może przyczynić się w przyszłości do wystąpienia niebezpiecznego konfliktu serologicznego. Aborcję farmakologiczną zawsze przeprowadza się pod nadzorem lekarskim.

Aborcja farmakologiczna

Aborcja farmakologiczna

Aborcji farmakologicznej dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy ciąża nie przegracza dziewięciu tygodni. Metoda ta polega na zażyciu odpowiednich  środków farmakologicznych , czyli pigułki aborcyjnej, której celem jest wymuszenie poronienia. Pigułka ta powinna być przepisana wyłącznie przez doświadczonego lekarza polskiej kliniki w Londynie. Po zastosowaniu pierwszej dawki następuje zniszczenie trofoblastu lub nieodwracalne uszkodzenie zarodka.

Po zażyciu drugiej dawki wywołane zostają skurcze macicy, które prowadzą do wydalenia zarodka łącznie z wyściółką macicy. W większości przypadków po zastosowaniu metody farmakologicznej dochodzi do aborcji całkowitej, która nie wymaga interwencji chirurgicznej. Metoda farmakologiczna ma podobną skuteczność jak metoda chirurgiczna.