Skutki przerwania ciąży

W krajach w , których aborcja jest legalna nie niesie ona ze sobą  takiego zagrożenia jak w przypadku nielegalnie przeprowadzanych aborcji.    Specjalistyczna pomoc medyczna jest niezbędna, gdyż jej brak  może przyczynić się do wystąpienia takich powikłań jak  zatrucie środkami farmakologicznymi, krwotoki , a także infekcje.

W przypadku aborcji farmakologicznych w , których stosuje się mifepriston dochodzi do zwiększenia ryzyka zakażenia bakterią Clostridium sordellii , która w efekcie może prowadzić do śmierci.   W celu zapobiegnięcia tego typu powikłaniom  u pacjentek  przed przeprowadzeniem aborcji farmakologicznej podaje się odpowiedni antybiotyk.

Do niedawna wśród kobiet panował mit mówiący o tym , że przeprowadzenie aborcji skutkuje w czasie późniejszym  wystąpieniem raka piersi .  To stwierdzenie było często stosowane przeciw  zalegalizowaniu tego rodzaju zabiegu. W celu obaleniu tego mitu przeprowadzono wiele badań, które wykluczyły zależność aborcji z rakiem piersi. WHO- Światowa Organizacja Zdrowia  potwierdziła wyniki tych badań.

Skutki fizyczne przerwania ciąży

Aborcja to zabieg, który może nieść ze sobą wiele konsekwencji w tym psychologicznych oraz  fizycznych.  Według przeprowadzonych badań kobiety, które poddały się aborcji częściej odczuwają stany lękowe.

Jednak czasami zdarza się , że po tzw nielegalnej aborcji pojawiają się również   negatywne skutki zdrowotne. Trzy pierwsze tygodnie po przerwaniu ciąży odgrywają kluczową rolę, gdyż w tym czasie kobieta wymaga  dużo odpoczynku, aby zregenerować swoje siły.   Istotną rolę odgrywa powstrzymywanie się przed kontaktami seksualnymi. Czasami zdarza się, że w wymagane jest zażywanie odpowiednich antybiotyków, których celem jest ochronienie organizmu kobiety przed infekcjami.

Jest to bardzo ważne , ponieważ  w niektórych przypadkach infekcja może przyczynić się do zgonu.  Organizm kobiety wraca do normalnego funkcjonowania po około sześciu tygodniach od zabiegu. W tym czasie powinna pojawić się miesiączka, jeśli tak się nie stanie konieczna jest konsultacja z lekarzem.  Po wykonanym zabiegu usunięcia ciąży kobieta może odczuwać ból oraz skurcze brzucha, mdłości, czasami pojawiają  się plamienia,  biegunka bądź wymioty.

Konflikty wynikające z przeprowadzania aborcji

Aborcja od lat wywołuje wiele kontrowersji. Przeciwników tego rodzaju zabiegu jest  tyle, że kobiety, które rozważają przerwanie ciąży boją się mówić o tym otwarcie, ponieważ mogą zostać odepchnięte przez społeczeństwo.

Osoby, które są za tym, by zalegalizować aborcję mają na celu sprawić , by  rodziło się jak najwięcej chcianych dzieci. W obecnych czasach ciężko jest utrzymać rodzinę . Na każdym kroku spotyka się problemy ze znalezieniem pracy,  ilość dzieci w żłobkach jest ograniczona,  a mało które małżeństwo posiada własny dach nad głową.

W niektórych krajach aborcja jest legalnym zabiegiem o, którego przeprowadzeniu decyduje sama kobieta.

W większości przypadków poglądy na przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży są uzależnione od fazy rozwodu zarodka bądź już płodu.    Z reguły w krajach , których aborcja jest zalegalizowana przeprowadza się ją u kobiet będących w pierwszym trymestrze ciąży.

Decyzja o przerwaniu ciąży

Aborcja to temat tabu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę ile musi przejść kobieta podejmująca tak trudną decyzję.   Kobieta , która wacha się nad przerwaniem ciąży   obawia się macierzyństwa i odpowiedzialności  z  tym związanej,  porodu, a także samej ciąży.

Najczęściej decyzję o przerwaniu ciązy podejmują kobiety, które   zaliczyły tzw”wpadkę” , nie mogą liczyć na wsparcie swojego partnera lub rodziny, mają ciężką sytuację finansową lub nie dorosły do bycia mamą.     W Polsce aborcja jest możliwa tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zdrowie lub życie kobiety spodziewającej się dziecka jest zagrożone, gdy płód jest nieodwracalnie uszkodzony, a także , gdy do zapłodnienia doszło w wyniku gwałtu bądź kazirodzctwa.

Prawo funkcjonujące w Polsce zaliczane jest to jednego z najsurowszych w Europie.  Czasami zdarza się, że zabieg aborcji ma zostać przeprowadzony zgodnie z prawem nie dochodzi do niego, gdyż lekarze odmawiają  przerwania ciąży. W  wyniku takiego postępowania  aż około kilkadziesiąt kobiet w ciągu roku   decyduje się na przeprowadzenie tzw nielegalnej ciąży bądź wyjeżdżają do kraju , gdzie prawo zezwala na przeprowadzenie tego rodzaju zabiegu.

Czy po aborcji jest możliwe zajście w ciążę?

Wiele kobiet, które podjęły niezwykle trudną decyzję o przerwaniu ciąży   zastanawia się , czy po tym zabiegu jest możliwe ponowne zajście w ciążę.   Według lekarzy nie ma żadnych przeciwskazań w zajściu w ciążę po przeprowadzonej aborcji.

Poczęcie dziecka jest możliwe w chwili , gdy organizm kobiety wróci do normy i pojawią się cykle owulacyjne. Istotnym elementem po przerwaniu ciąży jest    całkowite wyleczenie macicy.  W medycynie wyróżnia się wiele przypadków zajścia w ciąże w krótkim okresie po aborcji.  Zdarza się , że już w drugim tygodniu uwolniona zostaje komórka jajowa  w wyniku, czego rośnie prawdopodobieństwo zajścia w ciążę.

Kobiety, które przerwały ciąże przy planowaniu  powiększenia rodziny powinny zwrócić uwagę na ewentualne problemy zdrowotne i powikłania poaborcyjne.

U kobiet , które przerwały ciążę często pojawia się zespół poaborcyjny , który objawia się doszukiwaniem  się objawów ciąży w wyniku czego szansa na podjęcie decyzji o ponownym zajściu w ciąże maleje.

Aborcja

Aborjcja to zamierzone poronienie. Proces ten poleg na przedwczesnym zakończeniu ciąży .   W tym cleu stosuje się działania lekarskie , które polegają na interwencji zewnętrznej. Celem aborcji jest wywołanie śmierci zarodka bądź płodu.

Wykonywanie tego rodzaju zabiegu jest regulowane prawnie ,  dlatego też aby aborcja była legalna w  danym kraju musi funkcjonować w nim ustawa do tego uprwniająca, a sam zabieg może być wykonany wyłącznie przez dyplomowanego lekarza.

Aborcja odróżnia się od poronienia tym, że poronienie występuje samoistnie do dwudziestego drugiego tygodnia ciąży.  W przypakdu, gdy  w wyniku samoistnego proonienia konieczne jest usunięcie obumrałego płodu lub resztek tkankowych , które zagrażają życiu kobiety.

Według statystyk aż około sześcćdziesięciu  procent ciąż kończy się samoistnym pornienieniem jeszcze zanim ciąża osiągnie koniec trzeciego trymestru.  W medycynie funkcjonuje określenie „aborcja menstrualna”, która dotyczy samoistnego poronienia , które miało miejsce jeszcze przed wystąpieniem opóźnionej miesiaczki.

Aborcja farmakologiczna

Aborcją farmakologiczną określa się zastosowanie tak zwanej pigułki aborcyjnej. Ten  rodzaj metody usuwania ciąży zapoczątkowany został już  w latach osiemdziesiątych.     Pigułkę aborcyjną stosuje się wyłącznie u kobiet będących na początkowym etapie ciąży ( do dziewiątego tygodnia).

Podane środki farmakologiczne zawierają w sobie  składnik , który prowadzi do uszkodzenia zarodka. Druga dawka leku  powoduje wywołanie skurczy macicy, które w efekcie przyczyniają się do wydalenia zarodka łącznie z wyściółką macicy.

W przypadku aż ponad dziewięćdziesięciu pięciu procent kobiet u, których w ten właśnie sposób przerwano ciąże nie wymaga interwencji chirurgicznej, ponieważ  dochodzi do całkowitej aborcji.   Przed  przeprowadzeniem aborcji farmakologicznej kobieta musi przeprowadzić badanie usg , które potwierdzi ciążę przy czym wykluczy ciążę pozamaciczną. Istotnym elementem w takim przypadku jest również oznaczenie grupy krwi.

U kobiety posiadających grupę krwi z czynnikiem RH(-) zastosowanie aborcji farmakologicznej może przyczynić się w przyszłości do wystąpienia niebezpiecznego konfliktu serologicznego. Aborcję farmakologiczną zawsze przeprowadza się pod nadzorem lekarskim.

Aborcja chirurgiczna

Aborcję chirurgiczną stosuje się praktycznie przez cały okres ciąży. Ten rodzaj aborcji polega na zastosowaniu  metody podciśnieniowego opróżniania macicy z połączeniem mechanicznego zniszczenia zarodka lub płodu. Po zastosowaniu tej metody  pozostałości są usuwane z  macicy.

W przypadku kobiet będących w ostatnim trymestrze ciąży stosuje się metodę polegającą na wywołaniu przedwczesnego porodu. W medycynie znana jest również metoda , która opera się na  zniszczeniu płodu przez odpowiednik metody cesarskiego cięcia.

W takich przypadkach płód jest  uśmiercany wewnątrz macicy kobiety po czym jest usuwany podczas operacji.  Do przerwania ciąży zaawansowanej zaliczamy również wstrzykniecie roztworu chlorku potasu. Substancja ta jest wstrzykiwana bezpośrednio do układu krwionośnego płodu.

W efekcie  przyczynia się to do uśmiercenia płodu wskutek zatrzymania akcji serca w fazie rozkurczu.    Zdarza się, ze ta metoda  nie jest skuteczna , ponieważ czasami dochodzi do urodzenia żywego płodu, który ma szanse na przeżycie.

Dopuszczalny wiek przerwania ciąży to dwudziesty  czwarty tydzień . W wielu takich przypadkach przy zastosowaniu intensywnej opieki medycznej istnieje szansa przeżycia płodu.

Która metoda jest lepsza?

Nie ma lepszych i gorszych metod. W przypadku wszystkich proponowanych przez nas metod mamy wystarczające doświadczenie medyczne. Wszystkie są bardzo skuteczne i charakteryzują się niewielkimi objawami ubocznymi. Decyzja, którą metodę wybrać powinna być podjęta przez kobietę i uwzględniać aspekty jej indywidualnej sytuacji.

 

Wiele kobiet odczuwa farmakologiczną aborcję jako bardziej „naturalną” ponieważ bardziej przypomiona spontaniczne poronienie. Realistycznie rzecz ujmując zarówno chirurgiczna jak i farmakologiczna aborcja jest dokonanym z zewnątrz zabiegiem przerwania ciąży.

Aborcja farmakologiczna: boję się bólu i tego, że zabieg się w moim przypadku nie powiedzie.

U wielu kobiet decydujących sie na farmakologiczną aborcję występują przy tym bóle podbrzusza, przynajmniej po zażyciu prostagladyny. Dlatego zalecamy wcześniejsze zastosowanie tabletek przeciwbólowych, mają one naprawdę wystarczająco dobre działanie. U niektórych kobiet bóle nie występują.

Niektóre kobiety wyobrażają sobie, że właśnie w ich przypadku Mifegyne® nie zadziała. Faktyczna skuteczność farmakologicznej aborcji  wacha się między 95-98%. Istnieje mało innych terapii medycznych o tak wysokiej skuteczności.