Aborcja

Aborcja

Aborcja jest przedwczesnym oraz celowym zakończeniem ciąży. W wyniku interwencji zewnętrznej  następuje śmierć zarodka lub płodu. W odróżnieniu od poronienia aborcja jest samoistnym przedwczesnym zakończeniem ciąży. W sytuacji , gdy dojdzie do samoistnego niezupełnego poronienia konieczne jest usunięcie obumarłego płodu.  Lekarze Tooting Medical Center w celu zapobiegnięcia powikłaniom zdrowotnym , które zagrażają życiu kobiety usuwają także resztki tkankowe. Metody aborcji dzielą się na chirurgiczne poprzez próżniowe odessanie zawartości macicy oraz farmakologiczne.

Obie metody dają taki sam efekt, ale każda z nich posiada wady oraz zalety.  Przed wykonaniem aborcji lekarz nowoczesnej kliniki Tooting Medical Center przeprowadza z pacjentką rozmowę dotyczącą ewentualnych powikłań,  a także sposobów zapobiegania ciąży w przyszłości. Ważne jest, by każda  kobieta była poinformowana o pozostałych możliwościach, czyli urodzeniu i oddaniu dziecka do adopcji.