Aborcja farmakologiczna

Aborcja farmakologiczna

Aborcji farmakologicznej dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy ciąża nie przegracza dziewięciu tygodni. Metoda ta polega na zażyciu odpowiednich  środków farmakologicznych , czyli pigułki aborcyjnej, której celem jest wymuszenie poronienia. Pigułka ta powinna być przepisana wyłącznie przez doświadczonego lekarza polskiej kliniki w Londynie. Po zastosowaniu pierwszej dawki następuje zniszczenie trofoblastu lub nieodwracalne uszkodzenie zarodka.

Po zażyciu drugiej dawki wywołane zostają skurcze macicy, które prowadzą do wydalenia zarodka łącznie z wyściółką macicy. W większości przypadków po zastosowaniu metody farmakologicznej dochodzi do aborcji całkowitej, która nie wymaga interwencji chirurgicznej. Metoda farmakologiczna ma podobną skuteczność jak metoda chirurgiczna.